rAV LOGO V2.png

Privacy Statement

Op de Ravensbergen website kunt u uw naam en e-mailadres invullen.

Deze informatie wordt door ons geregistreerd, zodat wij uw vraag of opmerking kunnen beantwoorden.

Ook kunnen de opgeslagen gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van Ravensbergen Food B.V., haar producten en activiteiten.

Indien u hier geen prijs opstelt kunt u dit bij het invullen van uw gegevens aangeven (onder het kopje bericht). 

 

Uiteraard zijn wij erg zorgvuldig met de gegevens die u achterlaat.

Ravensbergen Food B.V. gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel, waarvoor u ze heeft achtergelaten.

U kunt deze gegevens laten corrigeren of verwijderen door een e-mail met uw naam en verzoek te sturen naar info@ravensbergenfood.com.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen. Deze buttons werken door middel van stukjes code, waar door cookies kunnen worden geplaatst. Ravensbergen Food B.V. heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken.

On the Ravensbergen website you can fill in your name and e-mail address data.

This information is registered by us so that we can answer your question or comment.

The stored data can also be used to keep you informed of Ravensbergen Food B.V., her products and activities.

If you do not appreciate this, you can indicate this by filling in your data and request in the contact form.

Of course, we are very careful with your data. Ravensbergen Food B.V. will only use your personal data for the purpose for which you have left them.

You can have this information corrected or removed by sending an e-mail with your name and request to info@ravensbergenfood.com.

On our website buttons are included to share web pages. These buttons work by means of pieces of codes, where cookies can be placed. Ravensbergen Food B.V. does not affect this. Please read the privacy statement of these networks (which can change regularly) to see what they do with your (personal) data, which they process through these cookies.

Contact

Ravensbergen Food B.V.

-

Wasbeekerlaan 6

-

2171 AE Sassenheim

-

The Netherlands

Tel.: +31 (0)252-219102

-

Fax: +31 (0)252-231703

-